Hur garanterar ni att arbetsmiljö och miljöpåverkan lever upp till dagens krav?
size: 18

Använder ni utländsk arbetskraft?

Svar

Det viktigaste är att alla inblandade kan kommunicera med de boende på svenska. Projekten hanteras av våra egna mycket kompetenta projektledare och montagen utförs av egna montörer i kombination med vissa utvalda lokala montagefirmor som vi samarbetat med i många år. Det säkrar också att vi kan utföra en snabb efterföljande service i de fall det skulle bli aktuellt.

Tillverkar ni produkterna själva?

Svar

Ja, vi har egen utveckling och tillverkning av balkonginglasningar, räcken samt uterum och fasadpartier.

Hur garanterar ni att arbetsmiljö och miljöpåverkan lever upp till dagens krav?

Svar

All vår entreprenad sker enligt de bygg- och arbetsmiljöregler som gäller i Sverige. Windoor bryr sig om miljön och strävar efter en sund och hållbar livsmiljö för både människor, djur och natur. Det gäller hela kedjan från vår egen tillverkning, transporter och våra produkter till arbetsmiljön för alla anställda. Vår fabrik, Alimex, är certifierad enligt OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Vår produktutveckling ska präglas av resurseffektivisering. Vår klimatpåverkan ska kontinuerligt minska och energiförbrukningen ska bli mer förnyelsebar. Vi ska skapa hälsosamma miljöer genom att minimera användningen av material som kan ge skadliga effekter på människor eller miljö. Våra produkter ska vara resurs- och energieffektiva lösningar som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan och att agera mer hållbart.

Vilka är Windoor?

Svar

Windoor Sverige är en del av WinGroup med huvudkontor i Schweiz samt dotterbolag i Sverige, Danmark, Norge, England, Tyskland och Turkiet. WinGroup ägs av det familjeägda investeringsföretaget Nordstjernan.

Kan Windoor leverera vikluckor?

Svar

Ja, nästan alla våra balkongsystem finns med vikluckor. Windoors System 100 är utvecklat i samarbete med danska arkitekter, och i detta system ingår flera patent.

Vad är fördelen med vikluckor?

Svar

Vikglas är ett enkelspårigt system som gör att horisontens partiella profiler blir smalare. Det innebär att det blir ytterst lite regnvatten som måste avledas även vid kraftigt regn. Det vatten som ändå måste avledas tas hand om en effektiv dränering.

Är inglasningen barnsäkrad?

Svar

Ja, den finns inbyggd i öppningsfunktionen i våra vikluckor.

Kan vi inte få skjutbara glas?

Svar

Vi kan leverera skjutluckor och vi använder den nu och i gavlarna på balkonger, beroende på balkongens geometri.

Kan jag låsa min balkonginglasning?

Svar

Ja, när vikluckorna är stängda kan de inte öppnas utifrån. Windoor kan också erbjuda en låsanordning med nyckel för att ge ett ytterligare skydd. Denna kan monteras i efterhand.

Blir en balkonginglasning mycket varm?

Svar

Ja, på sommaren, om du inte öppnar och använder den som en öppen balkong.

Kommer jag att kunna bo kvar under byggnationen?

Svar

Ja, byggnationen av balkongerna sker i sektioner och de färdigställs ungefär samtidigt.

Hur kommer byggnationen att påverka boendemiljön?

Svar

Byggnadsställningar kommer att ställas upp och finnas mot gatan/innergården under ett par veckor.

Är en balkonginglasning helt tät?

Svar

Nej en inglasning är aldrig t att den inte är 100 procent tät. Däremot ska det mycket till för att vatten ska komma in genom de skarvar som finns. Man ska också vara medveten om att balkonginglasningar kan göra ljud ifrån sig vid kraftiga vindhastigheter. Windoors balkonginglasningar kallas ofta för fasadlösning, eftersom det är ett helintegrerat system. Med få skarvar och med ramar runt varje lucka minimeras oljud och vatteninträngning. Det vatten som trots allt kommer innanför luckorna, leds snabbt ut igen via de dränerade bottenprofilerna under luckorna. Lika enkelt som smart.

Hur mycket ökar värdet på min lägenhet efter balkongbyggnation?

Svar

En balkong med balkonginglasning ökar attraktionskraften på en lägenhet och höjer därmed värdet. Det exakta värdet varierar från stad till stad.

Är en balkonginglasning ventilerad?

Svar

Våra balkonginglasningar är ventilerade och tillåter luft att passera på specifika platser i konstruktionen.

Hur är aluminiumprofilerna lackerade och kan vi få den färg vi vill ha?

Svar

I vår produktion har vi vår egen pulverlackering. Råaluminiumprofiler genomgår en rad förbehandlingar (utan användning av krom (!)). Detta gäller även insidorna av profilerna. Sedan pulverlacker vi i den färg som vi kommit överens med kunden om för det specifika projektet. Normalt används färgskalorna RAL eller NCS. Vår pulverlackering är certifierad enligt Quali-Coat, och vi har ett laboratorium för produktionen som ständigt kontrollerar kvaliteten, och att kraven för certifieringen är uppfyllda.

Har Windoor ett system för att få bort vatten från profilerna?

Svar

Nej, det har vi inte. Vi har alltid använt bra, välkända designprinciper, där eventuellt vattenintrång i profiler avleds direkt till utsidan, d v s så snart som möjligt. På det sättet kontrolleras dräneringen och man undviker risken för läckor, stopp och isbildning inne i profilerna och möjlig korrosion av obehandlade aluminiumytor.

Kommer jag spara energi och minska min uppvärmningskostnad med en balkonginglasning?

Svar

En inglasad balkong bidrar till minskad energiförbrukning vilket gynnar både din egna plånbok och vår gemensamma miljö.

Se flere spørgsmål og svar