Hur garanterar ni att arbetsmiljö och miljöpåverkan lever upp till dagens krav?