Vi bryr oss om miljön och strävar efter en sund och hållbar livsmiljö för både människor, djur och natur

Hållbarhet och miljö

Det gäller hela kedjan från vår egen tillverkning, transporter och våra produkter till arbetsmiljön för alla anställda. Vår fabrik, Alimex, är certifierad enligt OHSAS 18001:2007 och ISO 14001:2004.

Vår produktutveckling ska präglas av resurseffektivisering. Vår klimatpåverkan ska kontinuerligt minska och energiförbrukningen ska bli mer förnyelsebar. Vi ska skapa hälsosamma miljöer genom att minimera användningen av material som kan ge skadliga effekter på människor eller miljö. Våra produkter ska vara resurs- och energieffektiva lösningar som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan och att agera mer hållbart.