Våra produkter förbättrar kvaliteten på boendet och ökar värdet på fastigheten för våra kunder

Så går det till

Windoor balkonginglasning gör skillnad. Vi är en komplett partner med lång erfarenhet som är med i projektet från första idé till färdig inglasad balkong. Våra olika system håller mycket hög kvalitet med en design som tydligt präglas av vårt nära samarbete med arkitekter.

1

En tanke väcks


Ni vill förverkliga drömmen om en skön inglasad balkong. Då är Windoor en given partner för både kunskap och inspiration. Utnyttja gärna vår långa erfarenhet och låt oss följa projektet hela vägen från första idé till färdig balkong. Om ni vill kan vi också hjälpa er med alla papper, bygglovshandlingar och annat som kan behövas. Vi erbjuder studiebesök vid någon av våra utställningar runt om i Sverige, där olika inglasningar visas. Ni får också möjlighet att se referenser på färdiga balkonger.

 

2

Konkret förslag


Hur skulle det se ut hos er? Vad kostar det? Ofta ska balkongerna byggas ut och bli större. Kanske ska hela husets fasad renoveras? Tillsammans med en arkitekt, eller en ingenjör från Windoor, samt en arbetsgrupp från er skissar vi på en lösning som passar er fastighet och era önskemål. Förslaget presenteras sedan med bilder och en prisindikation. Detta underlag gör det enkelt för er att komma till ett  beslut. Handlingarna ligger sedan till grund för vårt anbud.

3

Upphandling


När ni fått in och utvärderat anbuden gäller det att bestämma entreprenadform och göra upphandlingen. Vår projektledare går igenom handlingarna med er och kommer överens om detaljer som kulörer, typ av glas och fyllning i bröstningarna. Precision är viktigt, därför gör vi noggranna mätningar för att kunna ta ansvar för konstruktionen. Vi lägger upp en projektplan, med hänsyn till andra eventuella åtgärder t.ex. fasadrenovering eller fönsterbyten. En tumregel är att det tar minst tre månader från kontrakt till byggstart.

4

Förberedelser


På byggplatsen ska räcken demonteras och gamla balkonger rivas. Vi informerar de boende om hur och när arbetet ska utföras. Vi ser till att de nya balkongplattorna kommer på plats. I våra fabriker gör vi samtidigt konstruktionsberäkningar, där infästningar och andra tekniska detaljer anpassas till de lastkrav som fastställts. Vi tillverkar komponenterna (glas, räcken, infästningar etc.) och monterar dem till färdiga element för bästa funktion och kvalitet.

5

Montage


På utsatt dag levereras elementen till byggplatsen och montagearbetet sätter igång. Tack vare grundliga förberedelser kan sedan monteringen göras snabbt. Projektledaren från Windoor övervakar processen, som utförs av utbildade montörer.

6

Avslut/Garantibesiktning


Välkommen in i ditt nya inglasade uterum! Innan slutfakturan kommer är allt besiktat och godkänt. Vi vet att nöjda kunder är vår bästa marknadsföring för framtiden.