WinOne

WinOne innebär att man använder befintliga fönsterkarmar, ofta av kärnvirke i gott skick. Genom att behålla en bra karm sparar man miljön, arbetet går snabbt, är kostnadseffektivt och ger minimal nedskräpning. Den gamla fönsterbågen ersätts med en ny av trä på insidan och aluminium på utsidan, vilket gör fönstren underhållsfria.

Produktfakta

Borttagningen av de gamla fönsterna görs snabbt, tyst och säkert inifrån utan att ställningar behöver byggas på gården. Det spelar med andra ord ingen roll hur högt huset är eller hur marken ser ut runt huset. Vanligtvis hinner man med att byta alla fönster i en lägenhet på en och samma dag. Med Dreh-kipp funktionen ges två öppningsmöjligheter i samma fönster. Vädringsläge samt öppning som ett traditionellt sidohängt fönster. I vädringsläget öppnas fönstret inåt i överkant, blommor och annat på fönsterbrädan kan då stå kvar medan man vädrar. Med WinOne systemet får du samma höga prestanda och kvalitet som vid byte till nytt fönster. Den befintliga karmen behålls och kompletteras utvändigt med stängpressade aluminiumprofiler. Profilerna monteras på distanser för att skapa luftspalt mot underliggande trä, vilket behåller det friskt.

Utsida av aluminium
Nya WinOne-bågar eller glaspaket anpassas för att passa i befintlig karm. Systemen har genomgående aluminiumutsida och en insida av trä.

Fritt val av glas
Glaskombinationerna anpassas efter dina behov. Du kan välja glaskombinationer med speciella egenskaper såsom värmeisolering, solavskärmning och ljudreducering. Här kan du i princip välja alla glas och gasfyllningar som finns på marknaden. Dessutom byts samtliga mekaniska delar som spanjolett, handtag, fönsterbroms och gångjärn ut mot nya.

Kulör
Samtliga profiler kan leveraras i valfri RAL- eller NCS-kulör.