Vi bryr oss om miljön och strävar efter en sund och hållbar livsmiljö för både människor, djur och natur

Hållbarhet och miljö

Det gäller hela kedjan från vår egen tillverkning, transporter och våra produkter till arbetsmiljön för alla anställda. Vår fabrik, Alimex, är certifierad enligt OHSAS 18001:2007 och ISO 14001:2004.

Resurs- och energieffektiva lösningar

Vår produktutveckling ska präglas av resurseffektivisering. Vår klimatpåverkan ska kontinuerligt minska och energiförbrukningen ska bli mer förnyelsebar. Vi ska skapa hälsosamma miljöer genom att minimera användningen av material som kan ge skadliga effekter på människor eller miljö. Våra produkter ska vara resurs- och energieffektiva lösningar som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan och att agera mer hållbart.

Fönsterbyte med Windoor är både miljövänligt och smart

Ett exempel är Windoors fönstersystem – WinOne som innebär att man använder befintliga fönsterkarmar, ofta av kärnvirke i gott skick. Genom att behålla en bra karm sparar man miljön, arbetet går snabbt, är kostnadseffektivt och ger minimal nedskräpning. Den gamla fönsterbågen ersätts med en ny av trä på insidan och aluminium på utsidan, vilket gör fönstren underhållsfria.