Aktuellt

Se alla nyheter
false
30. juni 2017

Windoor bildar nytt gemensamt affärsområde

 Christer Rapp

Med etableringen av ett Windoor affärsområde, bestående av företagen i Danmark, Sverige, Norge och England förstärks samarbetet och vi skapar synergier genom användning av bästa praxis från varje land.

Läs mer
20. juni 2017

Windoor tar två projekt i expansiva Arenastaden i Solna

 Windoor tar två projekt i expansiva Arenastaden i Solna

I Arenastaden växer en ny modern stadsdel fram, ett helt nytt område där bostäder, kontor, shopping, kommunikationer, hotell, sport och evenemang får plats.

Läs mer
2. juni 2017

Windoor Sverige har skrivit ramavtal med Peab AB

 Windoor Sverige har skrivit ramavtal med Peab AB

Windoor fortsätter att stärka banden med sina kunder, ytterligare ett ramavtal gällande leverans och montering av räcken och inglasningar till Peab i Stockholm.

Läs mer