Utbytesfönster

Utbytessystemet är ett kostnadseffektivt sätt att få fönster med aluminiumutsida vilket ger minimalt med underhåll. Befintlig ytterbåge i trä byts ut mot en ny aluminiumbåge som sedan glasas med enkelglas.

Produktfakta

För att öka energibesparingen används i de flesta fall energiglas. Med utbytesbågen följer nya koppelgångjärn, koppelbeslag av metall samt ny dammtätlist. Utåtgående fönster levereras med nya bärgångjärn.

Utsida av aluminium
Befintlig karm och innerbåge behålls. Karmen kläs in i strängpressade aluminiumprofiler som monteras på distanser för att skapa en luftspalt mot underliggande trä, vilket behåller det friskt.

Kulör
Samtliga profiler kan leveraras i valfri RAL- eller NCS-kulör.