Användarvillkor och Cookies

Materialet på denna webbsida ("sidan") tillhandahålls av Windoor Sverige AB, ("Windoor") som en service till sina kunder och ska användas endast i informationssyfte. Enstaka kopior får laddas ner under de villkor som beskrivs nedan. Genom att ladda ner material från denna hemsida accepterar du villkoren nedan. Om du inte accepterar villkoren, ska du inte använda sidan eller ladda ner material från den.

 

Teknik

För att använda webbplatsen behöver du modernare versioner av de vanligaste webbläsarna.


Behandling av personuppgifter

Personuppgifter, inklusive data såsom namn och adresser, som du lämnar till Windoor kan komma att behandlas såväl manuellt som automatiskt.

De personuppgifter du lämnar behandlas i syfte att kunna förse dig med den information och tjänster som du begärt, samt i marknadsföringssyfte och för uppföljning av försäljning/produktutveckling.

Windoor kan komma att lämna ditt namn, e-postadress och/eller postadress till tredje part såsom till paketeringsföretag eller distributörer av våra produkter för att kunna uppfylla ditt önskemål. Dessa förser dig å våra vägnar med den information eller de produkter som du visat intresse för. Lämnade data kan överflyttas till affärspartners såväl inom som utanför EU. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få tillgång till, samt rätta till dina personuppgifter.

Denna sida innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

 
Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Dessa cookies används för olika funktioner såsom beställning av informationsmaterial och val av språk. Besökare på vår webbplats samtycker till att vi använder cookies genom att webbläsaren är inställd på att tillåta att cookies tas emot. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionaliteten på sidan kan begränsas.

 
Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör Windoor. Windoors varumärke och varumärkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i dessa villkor eller med i förväg skriftligen given tillåtelse av Windoor. All användning av Windoors varumärke i annonsering och marknadsföring av produkter kräver ett formellt medgivande.

 
Begränsad användning

Allt innehåll på denna webbplats, såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, bilder, ljudfiler och filmer tillhör Windoor eller dess innehållsleverantör och är skyddat av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot lagar om copyright, varumärke och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Hela eller delar av denna webbplats får inte återanvändas, dupliceras, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt såvida det inte är uttryckligen tillåtet av Windoor. Av informationen på sidan är det tillåtet att ladda ner en kopia för privat, icke-kommersiellt, internt bruk såvida inte Windoor skriftligen angivit något annat. Du får inte modifiera, använda eller förmedla informationen i kommersiellt syfte. Du får inte ta bort copyright eller andra ägandemeddelanden från informationen.
 

Friskrivning från ansvar

Informationen på sidan tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst uttryckliga eller underförstådda utfästelser, garantier eller tillstånd avseende informationens användbarhet för handel eller för varje annat ändamål. Om Windoor länkar till en tredje parts hemsida är denna länkning enbart till för användarens bekvämlighet och Windoor har inget ansvar för riktigheten i innehållet på en sådan webbsida.

Windoor ska i inget fall bli skyldigt för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda informationen, inte ens om Windoor har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Vidare garanterar Windoor inte riktigheten eller fullständigheten av information, text, grafik, länkar eller andra funktioner som kan förekomma bland informationen. Windoor kan närsomhelst, utan underrättelse, göra ändringar i innehållet eller i produkterna som finns beskrivna på sidan. Windoor förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan.

 
Användaruppgifter

Allt material, information eller annan kommunikation, som översänds eller postas till denna sida kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, fullständigt "sub licensable" och icke tillhörande någon. Windoor har inga skyldigheter rörande denna kommunikation. Windoor kan visa, kopiera, distribuera, infoga och/eller använda kommunikationen tillsammans med data, bilder, ljud, text eller annat på sidan för alla kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

 
Övrigt

Windoor kan när som helst ändra dessa användarvillkor genom att uppdatera dem. Windoor reserverar sig rätten att (1) ändra dessa villkor, (2) visa eller ta bort information, och/eller (3) närsomhelst stänga ner sidan utan föregående varning.

Om någon av dessa uppgifter, villkor eller tillhandahållande av dessa villkor befinns vara olagliga, ogiltiga, utan laga kraft eller av någon anledning icke tvingande, påverkas på inget sätt validiteten eller upprätthållandet av de återstående uppgifterna, villkoren eller begränsningarna.